Dostępność+ / Koordynator


Dokumenty do pobrania:

Dostępność plus - obowiązki jednostek samorządu terytorialnego wynikające z ustawy o zapewnieniu dostępności.
plik dodano: 10 listopad 2020

 

Zarządzenie Starosty Rybnickiego - wyznaczenie Koordynatora do spraw dostępności
plik dodano: 10 listopad 2020


Linki do stron internetowych:

ustawa  z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus

https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa - strony internetowe dedykowane dostępności

 

 Logo programu Dostępność Plus


Wprowadzone zmiany na stronie:

 

10 listopad 2020 Wprowadzenie treści oraz dodanie dokumentów do pobrania.
Redaktor:
Tomasz Kajtoch

10 listopad 2020 Dodanie zakładki "Dostępność+ / Koordynator"
Redaktor:
Tomasz KajtochStronę opublikowano: 10.11.2020 - 12:29
Ostatnia modyfkacja: 10.11.2020 - 12:43
Starostwo Rybnik
Zespół Szkół Specjalnych jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Rybniku