Dostępność+ / Koordynator


Dokumenty do pobrania:

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2024 - 2025
plik dodano: 18 styczeń 2024

Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami
plik dodano: 09 marzec 2022

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022 - 2023
plik dodano: 11 luty 2022

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego: Szkoła podstawowa Specjalna
plik dodano: 29 marzec 2021

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego: Szkoła Przysposabiająca do Pracy
plik dodano: 29 marzec 2021


Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021
plik dodano: 23 marzec 2021

Raport o stanie zapewnie dostępności podmiotu publicznego: Szkoła przysposabiająca do pracy
plik dodano: 19 marzec 2021

Raport o stanie zapewnie dostępności podmiotu publicznego: Szkoła podstawowa specjalna
plik dodano: 19 marzec 2021


Dostępność plus - obowiązki jednostek samorządu terytorialnego wynikające z ustawy o zapewnieniu dostępności.
plik dodano: 10 listopad 2020

Zarządzenie Starosty Rybnickiego - wyznaczenie Koordynatora do spraw dostępności
plik dodano: 10 listopad 2020


Deklaracja dostępności
plik dodano: 01 kwiecień 2020, aktualizacja 31 marzec 2021


Linki do stron internetowych:

ustawa  z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus

https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa - strony internetowe dedykowane dostępności

 

 Logo programu Dostępność Plus


Wprowadzone zmiany na stronie:

 

18 styczeń 2024 Dodanie Planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2024 - 2025
Redaktor: Tomasz Kajtoch

09 marzec 2022 Dodanie załącznika: Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami
Redaktor: Tomasz Kajtoch

11 luty 2022 Dodanie Planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022 - 2023
Redaktor: Tomasz Kajtoch

29 marzec 2021 Dodanie Raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego: Szkoła podstawowa Specjalna
Redaktor: Tomasz Kajtoch

29 marzec 2021 Dodanie Raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego: Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Redaktor: Tomasz Kajtoch

23 marzec 2021 Dodanie Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021
Redaktor: Tomasz Kajtoch

19 marzec 2021 Dodanie Raportu o stanie zapewnie dostępności podmiotu publicznego: Szkoła przysposabiająca do pracy
Redaktor: Tomasz Kajtoch

19 marzec 2021 Dodanie Raportu o stanie zapewnie dostępności podmiotu publicznego: Szkoła podstawowa specjalna
Redaktor: Tomasz Kajtoch

10 listopad 2020 Wprowadzenie treści oraz dodanie dokumentów do pobrania.
Redaktor:
Tomasz Kajtoch

10 listopad 2020 Dodanie zakładki "Dostępność+ / Koordynator"
Redaktor:
Tomasz KajtochStronę opublikowano: 10.11.2020 - 12:29
Ostatnia modyfkacja: 18.01.2024 - 17:59
Starostwo Rybnik
Zespół Szkół Specjalnych jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Rybniku