Opis szkoły


Zespół Szkół Specjalnych jest placówką nowoczesną, innowacyjną i przyjazną środowisku, która zapewnia:


Wszechstronne wspomaganie rozwoju ucznia

Przygotowuje go do aktywnego i twórczego życia rodzinnego, kulturalnego i społecznego

Naukę w klasach o małej liczbie uczniów w:


 • Szkole Podstawowej

 • Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

 • Klasach dla uczniów z autyzmem w tym z zespołem Aspergera (także w normie intelektualnej)

 • Zespołach rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z niepełnosprawnością w stopniu głębokim


Ponadto prowadzimy:

 • Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju

 • Zajęcia w Ośrodku koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym


Szkoła zapewnia zajęcia:

 • Rewalidacyjne

 • Logopedyczne

 • Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

 • Integracji Sensorycznej

 • w sali Doświadczania Świata

 • Biofeedback

 • Terapii ruchowej

 • Muzykoterapii

 • Arteterapii


Uczniowie biorą też udział w:

 • Kole teatralnym "Zetki"

 • Olimpiadach Specjalnych Polska - sekcja terenowa "9"

 • Zajęciach artystycznych POPP

 • Kołach szkolnych (sportowe, muzyczne, plastyczne, informatyczne, kulinarne itp.)


Nasi specjaliści:

 • Psycholog

 • Logopeda

 • Oligofrenopedagog

 • Surdopedagog

 • Tyflopedagog

 • Terapeuta ruchowy

 • Terapeuta Integracji Sensorycznej

 • Terapeuta Snoezelen (sala doświadczania świata)

 • Terapeuta metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

 • Terapeuta Biofeedback

 • Nauczyciel Gimnastyki Korekcyjnej


Zapewniamy opiekę w świetlicy szkolnej, dwudaniowe obiady w stołówce oraz bezpłatny dojazd autobusem szkolnym.Warunki przyjęcia do Szkoły:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną)

 • złożenie podania o przyjęcie do Szkoły


Warunki przyjęcia do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy:

 • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną)

 • złożenie podania o przyjęcie do Szkoły

 • zaświadczenie lekarskie, że dziecko nie ma przeciwwskazań do nauki

 

 

17 maj 2019Wykonanie edycji opisu szkoły.
Redaktor:
Tomasz Kajtoch

 Stronę opublikowano: 2.01.2009 - 12:19
Ostatnia modyfkacja: 17.05.2019 - 0:30
Starostwo Rybnik
Zespół Szkół Specjalnych jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Rybniku