DokumentyDokumenty i formularze do pobrania:

 
Bilans finansowy 2020
Rachunek zysków i strat 2020
plik dodano: 09 czerwca 2021

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
plik dodano: 09 czerwca 2021

Bilans jednostki budżetowej
plik dodano: 09 czerwca 2021

Informacja dodatkowa do Bilansu 2020
plik dodano: 09 czerwca 2021

 
Bilans finansowy 2019
Rachunek zysków i strat
plik dodano: 08 maja 2020

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
plik dodano: 08 maja 2020

Bilans jednostki budżetowej
plik dodano: 08 maja 2020

Informacja dodatkowa do Bilansu 2019
plik dodano: 08 maja 2020

 
Bilans finansowy 2018
Rachunek zysków i strat
plik dodano: 10 maja 2019

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
plik dodano: 10 maja 2019

Bilans jednostki budżetowej
plik dodano: 10 maja 2019

Informacja dodatkowa do Bilansu 2018
plik dodano: 10 maja 2019

   
PROCEDURA UMIESZCZANIA I PRZEKAZYWANIA INFORMACJI NA STRONY WITRYNY INTERNETOWEJ I DO MEDIÓW
plik dodano: 13 kwietnia 2018

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. WERONIKI SHERBORNE W CZERWIONCE - LESZCZYNACH (TEKST JEDNOLITY)
plik dodano: 08 grudnia 2017

STATUT SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. WERONIKI SHERBORNE W CZERWIONCE - LESZCZYNACH (TEKST UJEDNOLICONY)
plik dodano: 08 grudnia 2017

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ W CZERWIONCE - LESZCZYNACH
plik dodano: 08 grudnia 2017

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. WERONIKI SHERBORNE
plik dodano: 23 czerwca 2017

STATUT SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. WERONIKI SHERBORNE
plik dodano: 23 czerwca 2017

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/2015/2016 z dnia 28. 08. 2015 r.
plik dodano: 21 kwietnia 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/2015/2016 z dnia 28. 08. 2015 r.
plik dodano: 21 kwietnia 2016

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH (2015)
plik dodano: 11 czerwca 2015

REGULAMIN PRACY Zespołu Szkół Specjalnych
plik dodano: 11 czerwca 2015

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
plik dodano: 11 czerwca 2015

Plany ewakuacji
plik dodano: 30 maja 2014

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
plik dodano: 30 maja 2014


Statut Zespołu Szkół Specjalnych
Aneksy do Statutu Zespołu Szkół Specjalnych

 

 09 czerwca 2021 Dodanie bilansu finansowego 2020
Redaktor: Tomasz Kajtoch

08 maja 2020 Dodanie bilansu finansowego 2019
Redaktor: Tomasz Kajtoch

10 maja 2019 Dodanie bilansu finansowego 2018
Redaktor: Tomasz Kajtoch

13 kwietnia 2018 Dodanie PROCEDURY UMIESZCZANIA I PRZEKAZYWANIA INFORMACJI NA STRONY WITRYNY INTERNETOWEJ I DO MEDIÓW
Redaktor: Tomasz Kajtoch

08 grudnia 2017 Dodanie statutu Zespołu Szkół Specjalnych
Redaktor: Tomasz Kajtoch

08 grudnia 2017 Dodanie Statutu Szkoły Specjalnej przysposabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych
Redaktor: Tomasz Kajtoch

08 grudnia 2017 Dodanie statutu Szkóły Podstawowej Specjalnej
Redaktor: Tomasz Kajtoch

23 czerwca 2017 Dodanie statutu Zespołu Szkół Specjalnych
Redaktor: Tomasz Kajtoch

23 czerwca 2017 Dodanie Statutu Szkoły Specjalnej przysposabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych
Redaktor:
Tomasz Kajtoch

21 kwietnia 2016 Dodanie Załącznika nr 1 do uchwały nr 3/2015/2016 z dnia 28. 08. 2015 r.
Redaktor:
Tomasz Kajtoch

21 kwietnia 2016 Dodanie Załącznika nr 1 do uchwały nr 2/2015/2016 z dnia 28. 08. 2015 r.
Redaktor:
Tomasz Kajtoch

11 czerwca 2015 Dodanie STATUTU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH (2015)
Redaktor:
Tomasz Kajtoch

11 czerwca 2015 Dodanie Regulaminu Pracy Zespołu Szkół Specjalnych
Redaktor:
Tomasz Kajtoch

11 czerwca 2015 Dodanie REGULAMINU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
Redaktor:
Tomasz Kajtoch

30 maj 2014 Dodanie planów ewakuacji
Redaktor:
Tomasz Kajtoch

30 maj 2014 Dodanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
Redaktor:
Tomasz KajtochStronę opublikowano: 20.01.2009 - 21:41
Ostatnia modyfkacja: 9.06.2021 - 11:38
Starostwo Rybnik
Zespół Szkół Specjalnych jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Rybniku