Rejestr zmian


06 maj 2024 Dodanie Bilansu finansowego 2023 oraz Rachunku zysków i strat
Redaktor: Tomasz Kajtoch

18 styczeń 2024 Dodanie Planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2024 - 2025
Redaktor: Tomasz Kajtoch

10 maj 2023 Dodanie Bilansu finansowego 2022 oraz Rachunku zysków i strat
Redaktor: Tomasz Kajtoch

14 listopada 2022 Dodanie Uchwały nr 16/22/23 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce - Leszczynach z dnia 24 października 2022 w sprawie zmian w Statucie Szkoły Podstawowej
Redaktor: Tomasz Kajtoch

14 listopada 2022 Dodanie Uchwały nr 17/21/22 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce - Leszczynach z dnia 27 stycznia 2022 w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Specjalnych
Redaktor: Tomasz Kajtoch

14 listopada 2022 Dodanie statutu Zespołu Szkół Specjalnych
Redaktor: Tomasz Kajtoch

14 listopada 2022 Dodanie Statutu Szkoły Specjalnej przysposabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych
Redaktor: Tomasz Kajtoch

14 listopada 2022

Dodanie statutu Szkóły Podstawowej Specjalnej
Redaktor: Tomasz Kajtoch

26 kwietnia 2022 Dodanie bilansu finansowego 2021
Redaktor: Tomasz Kajtoch

09 marzec 2022 Dodanie załącznika: Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami
Redaktor: Tomasz Kajtoch

11 luty 2022 Dodanie Planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022 - 2023
Redaktor: Tomasz Kajtoch

20 październik 2021 Dodanie statutu Zespołu Szkół Specjalnych
Redaktor: Tomasz Kajtoch

20 październik 2021 Dodanie Statutu Szkoły Specjalnej przysposabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych
Redaktor: Tomasz Kajtoch

20 październik 2021 Dodanie statutu Szkóły Podstawowej Specjalnej
Redaktor: Tomasz Kajtoch

12 październik 2021 Dodanie ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 8/2021 - Wykonanie Oswietlenia awaryjno - ewakuacyjnego Zespółu Szkół Specjalnych
Redaktor: Tomasz Kajtoch

09 czerwca 2021 Dodanie bilansu finansowego 2020
Redaktor: Tomasz Kajtoch

30 kwiecień 2021 Dodanie Zapytania ofertowego nr 7/2021. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: kucharki/kucharza szkoły.
Redaktor:
Tomasz Kajtoch

29 marzec 2021 Dodanie Raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego: Szkoła podstawowa Specjalna
Redaktor: Tomasz Kajtoch

29 marzec 2021 Dodanie Raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego: Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Redaktor: Tomasz Kajtoch

23 marzec 2021 Dodanie Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021
Redaktor: Tomasz Kajtoch

19 marzec 2021 Dodanie Raportu o stanie zapewnie dostępności podmiotu publicznego: Szkoła przysposabiająca do pracy
Redaktor: Tomasz Kajtoch
19 marzec 2021 Dodanie Raportu o stanie zapewnie dostępności podmiotu publicznego: Szkoła podstawowa specjalna
Redaktor: Tomasz Kajtoch
09 luty 2021 Dodanie informacji o wyborze instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Zespołu Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce-Leszczynach.
Redaktor:
Tomasz Kajtoch
20 styczeń 2021 Dodanie oferty Wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Zespołu Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce-Leszczynach.
Redaktor: Tomasz Kajtoch
11 styczeń 2021 Dodanie ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/2021 na usługi w zakresie treningu umiejętności społecznych dzieci ze spektrum autyzmu w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole.
Redaktor: Tomasz Kajtoch
30 listopad 2020 Dodanie ofert na usługi: w zakresie terapii i diagnozy SI, treningu umiejętności społecznych, neurologopedycze, psychologiczne i rehabilitacyjne.
Redaktor: Tomasz Kajtoch
10 listopad 2020 Wprowadzenie treści oraz dodanie dokumentów do pobrania.
Redaktor:
Tomasz Kajtoch
10 listopad 2020 Dodanie zakładki "Dostępność+ / Koordynator"
Redaktor:
Tomasz Kajtoch
08 październik 2020 Dodanie oferty na usług psychologiczne.
Redaktor: Tomasz Kajtoch
15 wrzesień 2020 Dodanie oferty na usług psychologiczne.
Redaktor: Tomasz Kajtoch
22 czerwiec 2020 Dodanie zapytania ofertowego na usług rehabilitacyjne.
Redaktor: Tomasz Kajtoch
08 maj 2020 Dodanie bilansu finansowego 2019
Redaktor: Tomasz Kajtoch
17 styczeń 2020 Dodanie oferty na usług psychologiczne.
Redaktor: Tomasz Kajtoch
05 grudzień 2019 Dodanie ofert na usługi: w zakresie terapii i diagnozy SI, treningu umiejętności społecznych, neurologopedycze, psychologiczne i rehabilitacyjne.
Redaktor: Tomasz Kajtoch
19 listopad 2019 Dodanie ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 2/2019 na są usługi psychologiczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Redaktor:
Tomasz Kajtoch
10 wrzesień 2019 Dodanie ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/2019 na są usługi psychologiczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Redaktor:
Tomasz Kajtoch
10 maj 2019 Dodanie bilansu finansowego 2018
Redaktor: Tomasz Kajtoch
17 maj 2019 Wykonanie edycji opisu szkoły.
Redaktor:
Tomasz Kajtoch
10 maj 2019 Dodanie bilansu finansowego 2018
Redaktor: Tomasz Kajtoch
30 kwiecień 2019 Dodanie ofert na malowanie pomieszczeń w Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce - Leszczynach.
Redaktor: Tomasz Kajtoch
06 grudzień 2018 Dodanie ofert na usługi: w zakresie terapii i diagnozy SI, treningu umiejętności społecznych, neurologopedycze, psychologiczne i rehabilitacyjne.
Redaktor: Tomasz Kajtoch
17 wrzesień 2018 Dodanie REGULAMINU OŚRODKA KOORDYNACYJNO ? REHABILITACYJNO ? OPIEKUŃCZEGO w Zespole Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce - Leszczynach
Redaktor:
Tomasz Kajtoch

14 sierpień 2018 Dodanie zamówienia na usługi psychologiczne
Redaktor:
Tomasz Kajtoch

14 sierpień 2018 Dodanie zamówienia na usługi rehabilitacyjne
Redaktor:
Tomasz Kajtoch

14 sierpień 2018 Dodanie zamówienia na usługi neurologopedycze
Redaktor:
Tomasz Kajtoch

14 sierpień 2018 Dodanie zamówienia na usługi w zakresie terapii i diagnozy SI
Redaktor:
Tomasz Kajtoch

14 sierpień 2018 Dodanie zamówienia na usługi w zakresie treningu umiejętności społecznych z elementami terapii behawioralnej dzieci ze spektrum autyzmu
Redaktor:
Tomasz Kajtoch

16 czerwiec 2018 Dodanie oferty na wykonanie modernizacji instalacji wody pitnej w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce - Leszczynach.
Redaktor: Tomasz Kajtoch
13 kwietnia 2018 Dodanie PROCEDURY UMIESZCZANIA I PRZEKAZYWANIA INFORMACJI NA STRONY WITRYNY INTERNETOWEJ I DO MEDIÓW
Redaktor: Tomasz Kajtoch

05 marzec 2018 Dodanie ofert usług w zakresie terapii SI, neurologopedycznych, psychologicznych i rehabilitacyjnych.
Redaktor: Tomasz Kajtoch

08 grudnia 2017 Dodanie Statutu Szkoły Specjalnej przysposabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych
Redaktor: Tomasz Kajtoch

08 grudnia 2017 Dodanie statutu Szkóły Podstawowej Specjalnej
Redaktor: Tomasz Kajtoch

07 lipiec 2017 Dodanie ogłoszenia o naborze na stanowisko: nauczyciel historii i WOS
Redaktor:
Tomasz Kajtoch

03 lipiec 2017 Dodanie ogłoszenia o naborze na stanowisko: Oligofrenopedagog z kwalifikacjami z zakresu logopedii
Redaktor:
Tomasz Kajtoch

03 lipiec 2017 Dodanie ogłoszenia o naborze na stanowisko: nauczyciel techniki
Redaktor:
Tomasz Kajtoch

23 czerwiec 2017 Dodanie statutu Zespołu Szkół Specjalnych
Redaktor: Tomasz Kajtoch

23 czerwiec 2017 Dodanie Statutu Szkoły Specjalnej przysposabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych
Redaktor:
Tomasz Kajtoch

07 czerwiec 2016 Dodanie ogłoszenia o naborze na stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
Redaktor:
Tomasz Kajtoch

21 kwietnia 2016 Dodanie Załącznika nr 1 do uchwały nr 3/2015/2016 z dnia 28. 08. 2015 r.
Redaktor:
Tomasz Kajtoch

21 kwietnia 2016 Dodanie Załącznika nr 1 do uchwały nr 2/2015/2016 z dnia 28. 08. 2015 r.
Redaktor:
Tomasz Kajtoch

11 czerwiec 2015 Dodanie STATUTU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH (2015)

Dodał: Tomasz Kajtoch

11 czerwiec 2015 Dodanie Regulaminu Pracy Zespołu Szkół Specjalnych

Dodał: Tomasz Kajtoch

11 czerwiec 2015 Dodanie REGULAMINU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Dodał: Tomasz Kajtoch

06 sierpień 2014 Dodanie ogłoszenia o naborze na stanowisko: nauczyciel plastyki

Dodał: Tomasz Kajtoch

29 lipiec 2014 Dodanie ogłoszenia o naborze na stanowisko: nauczyciel historii

Dodał: Tomasz Kajtoch

26 czerwiec 2014 Dodanie oferty na remont pomieszczenia kuchennego (wydawalnia posiłków) w ZSS im. W. Sherborne w Czerwionce - Leszczynach.

Dodał: Tomasz Kajtoch

24 czerwiec 2014 Dodanie REGULAMINU ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJŚĆ POZA TEREN SZKOŁY.

Dodał: Tomasz Kajtoch

24 czerwiec 2014 Dodanie ZARZĄDZENIA Nr 6.2014 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. W. Sherborne z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia zastępstwa za Panią Agnieszkę Połednik.

Dodał: Tomasz Kajtoch

30 maj 2014 Dodanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Dodał: Tomasz Kajtoch

30 maj 2014 Dodanie Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. W. Sherborne z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie zmiany ?Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Zespołu Szkół Specjalnych im. W. Sherborne?.

Dodał: Tomasz Kajtoch

28 kwiecień 2014 Dodanie zapytania ofertowego na budowę odwodnienia terenu przy Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych.

Dodał: Tomasz Kajtoch

16 kwiecień 2014 Dodanie Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce ? Leszczynach Nr 4.2014 z dnia 14.04.2014 W sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania z obiektu sportowo ? rewalidacyjnego w Zespole Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce ? Leszczynach.

Dodał: Tomasz Kajtoch

16 kwiecień 2014 Dodanie Regulaminu Obiektu Sportowo ? Rewalidacyjnego

Dodał: Tomasz Kajtoch

31 marzec 2014 Dodanie informacji o wynikach przeprowadzonego naboru na stanowisko nauczyciela plastyki.

Dodał: Tomasz Kajtoch

31 marzec 2014 Dodanie informacji o wynikach przeprowadzonego zapytania ofertowego na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych.

Dodał: Tomasz Kajtoch

12 marzec 2014 Dodanie Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im.W. Sherborne w Czerwionce ? Leszczynach W sprawie: wprowadzenia do stosowania nowego ?Regulaminu świetlicy szkolnej?

Dodał: Tomasz Kajtoch

12 marzec 2014 Dodanie Regulaminu świetlicy szkolnej w Zespole Szkół

Dodał: Tomasz Kajtoch

20 luty 2014 Dodanie ogłoszenia o naborze na stanowisko: nauczyciel plastyki.

Dodał: Tomasz Kajtoch
19 luty 2014 Dodanie oferty na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych.

Dodał: Tomasz Kajtoch
11 luty 2014 Dodanie oferty na dostawę środków czystości i innych artykułów chemicznych oraz akcesoriów do sprzątania.

Dodał: Tomasz Kajtoch
14 styczeń 2014 Dodanie zarządzenia w sprawie wprowadzenia wewnętrznych procedur antymobbingowych

Dodał: Tomasz Kajtoch
20 październik 2013 Dodanie ogłoszenia o naborze na stanowisko: pomoc nauczyciela

Dodał: Tomasz Kajtoch
06 październik 2013 Dodanie listy pracowników placówki

Dodał: Tomasz Kajtoch
17 kwiecień 2009 Dodanie Aneksów do Statutu

Dodała: Izabela Cyroń
06 kwiecień 2009 Uzupełnienie danych na stronie
http://www.zss-leszczyny.pl/

Dodała: Izabela Cyroń
03 kwiecień 2009 Rozpoczęcie działalności Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce - Leszczynach pod adresem http://www.zss-leszczyny.pl/. Stary adres Biuletynu, tzn.: http://www.bip.zss.powiatrybnicki.pl/ jest niaaktualny.

Dodała: Izabela Cyroń


Stronę opublikowano: 1.03.2009 - 1:51
Ostatnia modyfkacja: 6.05.2024 - 22:10
Starostwo Rybnik
Zespół Szkół Specjalnych jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Rybniku