Podmiotowa strona Biuletynu Informacji PublicznejDane kontaktowe:

Zespół Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne
ul. Przedszkolna 1
44-238 Czerwionka - Leszczyny


tel. 032 431 29 91

e-mail: zssczerwionka-leszczyny@wp.pl

www.zss-leszczyny.pl/REGON: 276618594, NIP: 642-26-39-437Stronę opublikowano: 20.01.2009 - 21:43
Ostatnia modyfkacja: 22.04.2020 - 18:27
Starostwo Rybnik
Zespół Szkół Specjalnych jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Rybniku